2019 Kiracı Tahliye Taahhütnamesi

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Aşağıda yazılı şekilde yapılacak bir tahliye taahhütnamesi örneği yer almaktadır. Bu metni boş bir a4 kağıda çıktı almak suretiyle kiracınıza imzalatarak tahliye taahhüdü alabilirsiniz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Kiraya Veren :

Adres :

Kiralayan :

Adres :

Kiralananın Adresi :

Kira Söz. Tarihi :

Yukarıda ismi ve adresi yer alan kiraya verenden kiralamış olduğum yukarıda adresi bulunan taşınmazı …./…../….. tarihinde hiç bir koşul ileri sürmeksizin, boş ve sağlam olarak tahliye etmeyi; tahliyenin gecikmesinden kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ile yargılama ve icra masraflarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın nakden ve peşin olarak kiralayana ödemeyi taahhüt ediyorum.

Tarih: …./…../…..

Kiralayan